Nazwa pełna

POLSKIE PORTY LOTNICZE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0001025154

NIP

5250000239

REGON

000126652

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 1, 00-906 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 marca 2023 r.

Kapitał zakładowy

3,5 mld zł

Kapitał wpłacony

3,5 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki, w tym do składania oświadczeń w imieniu spółki, uprawniony jest: 1) prezes zarządu samodzielnie, lub 2) dwóch członków zarządu, w tym także prezes zarządu łącznie, lub 3) jeden członek zarządu, w tym także prezes zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

26 kwietnia 2023 r.

DKK-96/2023

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023