Dane z KRS

1 aktualne powiązanie

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Biesiadki

Imię ojca

Stanisław

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Jan Klecki został internowany w okresie stanu wojennego, jako powód podano, że był „inspiratorem nielegalnej działalności wymierzonej przeciwko obowiązującym przepisom wynikającym z dekretu o stanie wojennym”. Internowanie uchylono 29.11.1982. IPN Po 060/149/47 (47), IPN Rz 57/419
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jan Klecki był rejestrowany do sprawy 17.01.1984 z powodu „znalezienia w jego mieszkaniu biuletynów »Solidarność Lubuska«”. Mat. o sygn. arch. 4479/II zniszczono za protokołem nr 65/90 z 11.01.1990. Materiały sygn. 4479/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Jan Klecki był podejrzany o „przechowywanie nielegalnych wydawnictw w celu kolportażu”. Śledztwo umorzono „z braku dostatecznych dowodów winy”. IPN Po 024/849/5 (879/II, 4479/II)
Akta tymczasowo aresztowanego Jan Klecki został tymczasowo aresztowany. Był podejrzany o to, że „otrzymał około 40 egzemplarzy biuletynu »Solidarność Lubuska« nawołującego do wywołania niepokoju publicznego”. Areszt uchylono 15.09.1983. IPN Po 142/1424 (5941)