Dane z KRS

13 historycznych powiązań

Dostęp do danych historycznych z Krajowego Rejestru Sądowego wymaga posiadania planu Rejestrio Premium.

Aktywuj konto, aby przeglądać pełne dane z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dowiedz się więcej »

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Gdańsk

Imię ojca

Ryszard

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Dodatkowe informacje:

Ppl 232/08/Gd, zarządzenie z dn. 19.06.2009 dot. Pawła Bogdana Adamowicza. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w korespondencji prowadzonej przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku w sprawach o wykroczenia z art. 52-a kodeksu wykroczeń w okresie 1988-1989. W/w dnia 22.08.1988 został zatrzymany przez funkcjonariuszy WUSW w Gdańsku. Następnie przeszukany i aresztowany na podst. art. 7 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ministrze Spraw Wewnętrznych. Był podejrzany o podjęcie "działań wspomagających zorganizowanie nielegalnego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina". Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku nie znalazł dostatecznych podstaw do sporządzenia przeciwko w/w wniosku o ukaranie. Akta o sygn. IPN GD 77/14 t. 3.
Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku z 1988 r. W/w figuruje jako członek Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego, który został uznany za "nielegalną organizację". Członkowie w/w klubu m.in. popierali strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, strajki sierpniowe w 1988 r., a także domagali się "pełnego pluralizmu życia politycznego i związkowego". Akta o sygn. IPN GD 0046/520 t. 4 (1128/4).
Figuruje w SOR krypt. "Alternatywa" zarejestrowanej pod numerem 48429 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku w dniu 13.02.1984, dotyczącej "Ruchu Wolność i Pokój" oraz "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego". W 1989 sprawę zakończono. Materiały złożono do Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod numerem 19960/II. Dziennik rejestracyjny WUSW Gdańsk, zapis pod poz. 48429; akta o sygn. IPN GD 0027/3842 t. 2 (19960/II).
Figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Żądło” zarejestrowanej dnia 18.01.1989 r. przez Wydz. II Dep. III pod numerem 109514. Dnia 09.05.1989 r. kategorię sprawy zmieniono na SO krypt. „Żądło”. Materiały dot. Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Gdańsku, zawierają meldunki operacyjne w sprawie wyborów do Sejmu w czerwcu 1989 r., w tym sylwetki kandydatów strony "Solidarności" oraz opis sytuacji polityczno-społecznej w regionach. W/w jako student oraz działacz Akademickiego Klubu Myśli Politycznej "Impuls" zorganizował w dniu 18.05.1989 r. spotkanie z kandydatami do Sejmu na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Dnia 23.10.1989 r. sprawę zakończono. Materiały złożono w Biurze "C" MSW pod numerem 2533/IV. Dziennik rejestracyjny MSW, zapis pod poz. 109514; akta o sygn. IPN GD 467/7 (2533/IV).
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Gdańsku z okresu 1980-1989. Akta o sygn. arch. EAGD 147309; karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Wymieniony imiennie. Brak informacji operacyjnych. Zapis w elektronicznej bazie komputerowej ZSKO-90.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 232/08/Gd, zarządzenie z dn. 19.06.2009 dot. Pawła Bogdana Adamowicza. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne
Dodatkowe informacje:

Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prezydent Miasta Urząd Miejski Gdańsk 30-11-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w korespondencji prowadzonej przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku w sprawach o wykroczenia z art. 52-a kodeksu wykroczeń w okresie 1988-1989. W/w dnia 22.08.1988 został zatrzymany przez funkcjonariuszy WUSW w Gdańsku. Następnie przeszukany i aresztowany na podst. art. 7 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ministrze Spraw Wewnętrznych. Był podejrzany o podjęcie "działań wspomagających zorganizowanie nielegalnego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina". Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku nie znalazł dostatecznych podstaw do sporządzenia przeciwko w/w wniosku o ukaranie. Akta o sygn. IPN GD 77/14 t. 3.
Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku z 1988 r. W/w figuruje jako członek Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego, który został uznany za "nielegalną organizację". Członkowie w/w klubu m.in. popierali strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, strajki sierpniowe w 1988 r., a także domagali się "pełnego pluralizmu życia politycznego i związkowego". Akta o sygn. IPN GD 0046/520 t. 4 (1128/4).
Figuruje w SOR krypt. "Alternatywa" zarejestrowanej pod numerem 48429 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku w dniu 13.02.1984, dotyczącej "Ruchu Wolność i Pokój" oraz "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego". W 1989 sprawę zakończono. Materiały złożono do Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod numerem 19960/II. Dziennik rejestracyjny WUSW Gdańsk, zapis pod poz. 48429; akta o sygn. IPN GD 0027/3842 t. 2 (19960/II).
Figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Żądło” zarejestrowanej dnia 18.01.1989 r. przez Wydz. II Dep. III pod numerem 109514. Dnia 09.05.1989 r. kategorię sprawy zmieniono na SO krypt. „Żądło”. Materiały dot. Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Gdańsku, zawierają meldunki operacyjne w sprawie wyborów do Sejmu w czerwcu 1989 r., w tym sylwetki kandydatów strony "Solidarności" oraz opis sytuacji polityczno-społecznej w regionach. W/w jako student oraz działacz Akademickiego Klubu Myśli Politycznej "Impuls" zorganizował w dniu 18.05.1989 r. spotkanie z kandydatami do Sejmu na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Dnia 23.10.1989 r. sprawę zakończono. Materiały złożono w Biurze "C" MSW pod numerem 2533/IV. Dziennik rejestracyjny MSW, zapis pod poz. 109514; akta o sygn. IPN GD 467/7 (2533/IV).
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Gdańsku z okresu 1980-1989. Akta o sygn. arch. EAGD 147309; karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Wymieniony imiennie. Brak informacji operacyjnych. Zapis w elektronicznej bazie komputerowej ZSKO-90.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 232/08/Gd, zarządzenie z dn. 19.06.2009 dot. Pawła Bogdana Adamowicza. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.