Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KLUB JEŻDZIECKI HORSE TEAM AGRI SUDETY

KRS

0000976272

NIP

8842813392

REGON

522375405

Adres siedziby

91B, Lutomia Górna, 58-100 Świdnica, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

23 czerwca 2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych członków zarządu w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych członków zarzadu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za okres 24 czerwca 2022 r. — 31 grudnia 2022 r.

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Bilans

Aktywa / Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

[email protected]

Adres e-mail

WWW.AGRISUDETY.PL/HORSETEAM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022