Nazwa pełna

FUNDACJA OPEN ALLIES

KRS

0000975995

NIP

7812036954

REGON

522345870

Adres siedziby

Wierzbowa 84, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

21 czerwca 2022 r.

Zatrudnienie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu dwuosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać samodzielnie każdy z członków zarządu. W przypadku zarządu liczącego trzech lub więcej członków oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać prezes zarządu lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022