Sprawozdanie za okres 1 lipca 2019 r. — 30 czerwca 2020 r. zobacz »
Sprawozdanie za okres 1 lipca 2018 r. — 30 czerwca 2019 r. zobacz »
Sprawozdanie za okres 1 lipca 2017 r. — 30 czerwca 2018 r. zobacz »
Sprawozdanie za okres 1 lipca 2016 r. — 30 czerwca 2017 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 17.01.2022

  Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021

 • 11.12.2020

  Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020

 • 19.12.2019

  Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019

 • 05.12.2018

  Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • 15.01.2018

  Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • 12.01.2017

  Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016

 • 28.12.2015

  Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015

 • 17.10.2014

  Od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2014

 • 26.06.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 06.06.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 05.07.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 15.06.2010

  01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 04.08.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 11.09.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 20.06.2007

  01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 31.05.2006

  Za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

 • 08.07.2005

  01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 25.06.2004

  01. 01. - 31. 12. 2003 r.

 • 12.05.2003

  01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 24.07.2002

  01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • 24.02.2001

  01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

 • Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021

 • Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020

 • Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019

 • Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016

 • Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2014

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • Za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

 • Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021

 • Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020

 • Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019

 • Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016

 • Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2014

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • Za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

 • Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021

 • Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020

 • Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019

 • Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016

 • Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2014

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • Za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 17.01.2022

  Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021

 • 11.12.2020

  Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020

 • 06.02.2020

  Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019

 • 05.03.2019

  Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • 10.04.2018

  Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021

 • Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020

 • Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019

 • Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021

 • Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020

 • Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019

 • Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021

 • Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020

 • Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019

 • Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  1000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA C

  Liczba akcji w serii

  10500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  156

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE