Poprzednio

KLUB PIŁKARSKI LEGIA WARSZAWA SPORTOWA

Nazwa pełna

LEGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000097402

NIP

5261724308

REGON

012362484

Data rejestracji

6 marca 2002 r.

Adres siedziby

Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

12,2 mln zł

Kapitał wpłacony

12,2 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1,2 mln zł

2020 r.

6,4 mln zł

2019 r.

1,5 mln zł

2017 r.

1,1 mln zł

2004 r.

48,9 tys. zł

2003 r.

8,9 tys. zł

2003
2004
2017
2019
2020
2021
8,9 tys. zł 48,9 tys. zł 1,1 mln zł 1,5 mln zł 6,4 mln zł 1,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

5,7 mln zł

1,1 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
 • akcjonariusz spółki akcyjnej

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇨🇭

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie albo wiceprezes zarządu działający z prezesem zarządu lub członkiem zarządu lub prokurentem łącznie, albo członek zarządu działający z prezesem zarządu lub wiceprezesem zarządu łącznie. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, oświadczenia w imieniu spółki może składać jedyny członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
 • Od 5 kwietnia 2017 r.

  Od 19 czerwca 2020 r.

  Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.LEGIA.COM

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 49485 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1997