Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII "MARATON"

KRS

0000096357

NIP

6930011432

REGON

390006279

Adres siedziby

Elektoralna 26, 00-892 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

1 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

NGO

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu zarządu fundacji składa jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Działalności Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 1382 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY