Nazwa pełna

USG PRACTICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000956362

NIP

6772474741

REGON

521301994

Adres siedziby

Daniela Chodowieckiego 16, 30-065 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 lutego 2022 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI

  wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 24 lutego 2022 r.

  Wartość udziałów

  4,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  90

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 lutego 2022 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022