Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE

KRS

0000094999

NIP

5260251954

REGON

001001125

Adres siedziby

Długa 16, 00-238 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

26 lutego 2002 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli za towarzystwo składają co najmniej dwaj członkowie zarządu głównego, w tym prezes towarzystwa lub w jego zastępstwie upoważniony przez niego wiceprezes. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych towarzystwa upoważnieni są prezes i skarbnik lub inny członek zarządu głównego łącznie. 2. Prezes towarzystwa może upoważnić, w swoim zastępstwie, do składania w zakresie praw i obowiązków majątkowych towarzystwa innego członka zarządu głównego.

Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

110 tys. zł

2020 r.

169,9 tys. zł

2019 r.

120 tys. zł

2019
2020
2022
120 tys. zł 169,9 tys. zł 110 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 183 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY