Nazwa pełna

ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ "NORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000094260

NIP

8512755740

REGON

812415764

Adres siedziby

Gościsława 1, 71-706 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lutego 2002 r.

Kapitał zakładowy

2,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz podpisywania umów w imieniu spółki uprawnieni są: a/ w zarządzie jednoosobowym - prezes zarządu lub powołany przez niego prokurent, b/ w zarządzie wieloosobowym - prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 27 lutego 2002 r.

  Wartość udziałów

  2,9 mln zł

  Liczba udziałów

  2850

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

163,4 tys. zł

2022 r.

151,1 tys. zł

2021 r.

5,5 mln zł

2020 r.

985,1 tys. zł

2019 r.

137,4 tys. zł

2018 r.

252,6 tys. zł

2017 r.

185,5 tys. zł

2016 r.

170,5 tys. zł

2015 r.

138,8 tys. zł

2014 r.

405,1 tys. zł

2013 r.

384,3 tys. zł

2012 r.

237,4 tys. zł

2011 r.

403,7 tys. zł

2010 r.

2,3 mln zł

2009 r.

1,4 mln zł

2008 r.

2,9 mln zł

2007 r.

2,2 mln zł

2006 r.

1,5 mln zł

2005 r.

1,5 mln zł

2004 r.

499,7 tys. zł

2003 r.

658,4 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
658,4 tys. zł 499,7 tys. zł 1,5 mln zł 1,5 mln zł 2,2 mln zł 2,9 mln zł 1,4 mln zł 2,3 mln zł 403,7 tys. zł 237,4 tys. zł 384,3 tys. zł 405,1 tys. zł 138,8 tys. zł 170,5 tys. zł 185,5 tys. zł 252,6 tys. zł 137,4 tys. zł 985,1 tys. zł 5,5 mln zł 151,1 tys. zł 163,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

217,8 tys. zł

217,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002