Poprzednio

MEISSNER WOCKA & PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI

Nazwa pełna

WBKS WOCKA BORECKI KOŁECKA STĘC SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000942445

NIP

7541008519

REGON

530971704

Adres siedziby

Ozimska 77 / 4, 45-370 Opole, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

27 grudnia 2021 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Kapitał wpłacony

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy komplementariusz uprawniony do reprezentowania spółki może reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz

    wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komplementariusze
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

WWW.WBKS.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021