Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA "STELLATUM"

KRS

0000920447

NIP

5372660847

REGON

389911310

Adres siedziby

Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

10 września 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021