Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

17,1 mln zł

6 mln zł

2004 - 2006

1

48,8 tys. zł

10,5 tys. zł

Łącznie

2

17,1 mln zł

6 mln zł