Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

380,7 tys. zł

2020 r.

23,8 tys. zł

2019 r.

6,1 mln zł

2006 r.

159,5 zł

2005 r.

16 tys. zł

2005
2006
2019
2020
2021
16 tys. zł 159,5 zł 6,1 mln zł 23,8 tys. zł 380,7 tys. zł