Nazwa pełna

BLUEKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000918266

NIP

7792529977

REGON

389796807

Adres siedziby

Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 sierpnia 2021 r.

Kapitał zakładowy

27 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka reprezentowana będzie w następujący sposób: 1) jeden członek zarządu działający samodzielnie, w przypadku gdy zarząd składa się z jednego członka; 2) dwóch członków zarządu działających łącznie, w przypadku gdy zarząd składa się z co najmniej dwóch członków; 3) niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku powołania członka zarządu do spraw finansowych przez inwestora i koinwestorów, spółka będzie reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym członka zarządu do spraw finansowych.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022