Nazwa pełna

HOTEL FERREUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000906742

NIP

6762597844

REGON

388888447

Adres siedziby

Mikołaja Kopernika 6, 31-034 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 czerwca 2021 r.

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  01.07.2022

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 17 czerwca 2021 r.

  Wartość udziałów

  500 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021