Nazwa pełna

LIROYAL.PL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000901511

NIP

7831837224

REGON

388981158

Adres siedziby

Garbary 67 / 67A, 61-244 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 maja 2021 r.

Kapitał zakładowy

107,7 tys. zł

Kapitał docelowy

75 tys. zł

Kapitał wpłacony

107,7 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu działający samodzielnie; 2) w przypadku zarządu więcej niż jednoosobowego - dwaj członkowie zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • ZGŁASZAJĄCY JEST PREZESEM W SPÓŁCE GLOBAL-HEMPIRE.COM SPOLKA AKCYJNA W ORGANIZACJI PEŁNIĄC NAJWYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W TEJ SPÓŁCE. NATOMIAST SPÓŁKA GLOBAL-HEMPIRE.COM SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM W SPÓŁCE LIROYAL.PL SPÓŁKA AKCYJNA

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres www

HTTPS://LIROYAL.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021