Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE"

KRS

0000899527

NIP

1133033223

REGON

388948250

Adres siedziby

Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

12 maja 2021 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub prezes zarządu samodzielnie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021