Poprzednio

MADABO

Koszty ogółem

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej

Koszty - Usługi obce

Koszty - Podatki i opłaty

Koszty - Pozostałe

Pozostałe koszty i straty

Pozostałe koszty operacyjne - Inne

Pozostałe koszty operacyjne