Poprzednio

MADABO

Nazwa pełna

MADABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000899213

NIP

9571133288

REGON

388859859

Adres siedziby

Łozy 21, 80-516 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 maja 2021 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Adres e-mail

MARCIN.TOMASZEWSKI@NEWD.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021