Poprzednio

GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

36 mln zł

23,9 mln zł

2007 - 2013

3

4,9 mln zł

4,1 mln zł

Łącznie

9

40,8 mln zł

28,1 mln zł