Poprzednio

GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU

Nazwa pełna

GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000089796

NIP

6312203756

REGON

276142230

Adres siedziby

Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

698,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy - prezes reprezentuje spółkę jednoosobowo we wszystkich sprawach.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  652,5 mln zł

  Liczba udziałów

  745672

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

65,7 tys. zł

2021 r.

2,9 mln zł

2020 r.

14 mln zł

2019 r.

1,2 mln zł

2018 r.

1,8 mln zł

2017 r.

555,3 tys. zł

2016 r.

516,7 tys. zł

2015 r.

709,9 tys. zł

2014 r.

66,7 tys. zł

2013 r.

59,8 tys. zł

2012 r.

718,5 tys. zł

2011 r.

61,1 tys. zł

2010 r.

57,6 tys. zł

2009 r.

548,4 tys. zł

2008 r.

110,8 tys. zł

2007 r.

5,1 tys. zł

2006 r.

3,5 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,5 tys. zł 5,1 tys. zł 110,8 tys. zł 548,4 tys. zł 57,6 tys. zł 61,1 tys. zł 718,5 tys. zł 59,8 tys. zł 66,7 tys. zł 709,9 tys. zł 516,7 tys. zł 555,3 tys. zł 1,8 mln zł 1,2 mln zł 14 mln zł 2,9 mln zł 65,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

36 mln zł

23,9 mln zł

2007 - 2013

3

4,9 mln zł

4,1 mln zł

Łącznie

9

40,8 mln zł

28,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.GAPR.PL

Adres e-mail

GAPR@GAPR.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 15654 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001