Nazwa pełna

SEI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000895618

NIP

9512518147

REGON

388745096

Adres siedziby

Husarii 22 / 1, 02-951 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 kwietnia 2021 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 20 kwietnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  7 tys. zł

  Liczba udziałów

  140

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 kwietnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  60

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres e-mail

BIURO@SEIGROUP.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021