Nazwa pełna

GN LAW GORZELNIK NOWICKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000886153

NIP

5213921235

REGON

388310777

Adres siedziby

Aleja Niepodległości 124 / 18, 02-577 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

25 lutego 2021 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 25 lutego 2021 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 25 lutego 2021 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  100,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  100,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  100,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021