Nazwa pełna

DBR BROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000879223

NIP

5472222638

REGON

387958401

Adres siedziby

Cieszyńska 365, Bielsko-Biała, 43-382 Bielsko- Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 stycznia 2021 r.

Kapitał zakładowy

3,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń oraz reprezentowania spółki na zewnątrz w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest samodzielnie powołany członek zarządu, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

620 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021