Nazwa pełna

NIKALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000871625

NIP

1182216544

REGON

387646363

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 listopada 2020 r.

Kapitał zakładowy

600 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu spółki składa jedyny członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 15 kwietnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  100 tys. zł

  Liczba udziałów

  2000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 kwietnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  122,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  2450

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 kwietnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  122,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  2450

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 lipca 2021 r.

  Wartość udziałów

  155 tys. zł

  Liczba udziałów

  3100

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

WWW.NIKALAB.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021