Nazwa pełna

MEWA FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000871390

NIP

6762588816

REGON

387591828

Adres siedziby

Tyniecka 39, 30-323 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 listopada 2020 r.

Kapitał zakładowy

10,1 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (APELLA S.A.), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIR. 3 USTAWY Z DNIA 01.03.2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU)

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 27 listopada 2020 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 listopada 2020 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 lipca 2021 r.

  Wartość udziałów

  5,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  101

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021