Nazwa pełna

"OERLEMANS FOODS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000086855

NIP

5571000384

REGON

091103551

Adres siedziby

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 52, 88-320 Strzelno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 stycznia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

7,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, spółkę reprezentuje samodzielnie jedyny członek zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU VIRTO FROZEN FOODS GROUP SL, 100% UDZIAŁOWIEC OERLEMANS FOODS INTERNATIONAL BV, KTÓRY JEST 100% UDZIAŁOWCEM OERLEMANS FOODS POLSKA

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  7,6 mln zł

  Liczba udziałów

  76428

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 7 lutego 2019 r.

  ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

55,8 tys. zł

2019 r.

13,7 tys. zł

2017 r.

27,8 tys. zł

2017
2019
2021
27,8 tys. zł 13,7 tys. zł 55,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3295 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020