Nazwa pełna

YACHT CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000868159

NIP

5833410782

REGON

387454238

Adres siedziby

Jana Heweliusza 11 / 811, 80-890 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 listopada 2020 r.

Kapitał zakładowy

85,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, do reprezentowania spółki na zewnątrz, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku powołania członka zarządu - wiceprezesa zarządu ds. Finansowych, do reprezentowania spółki na zewnątrz, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest wiceprezes zarządu ds. Finansowych działający łącznie z innym członkiem zarządu albo łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego, do reprezentowania spółki na zewnątrz, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki, uprawniony będzie członek zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021