Nazwa pełna

"FUNDACJA NAUKA. TO LUBIĘ"

KRS

0000852761

NIP

9691642791

REGON

386726597

Adres siedziby

Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

7 sierpnia 2020 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jednoosobowo prezes lub wiceprezes zarządu

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020