Nazwa pełna

"KAMIRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000008495

NIP

9581359781

REGON

192087414

Data rejestracji

23 maja 2001 r.

Data ostatniej zmiany

5 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Hutnicza 4, 81-963 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Uprawa zbóż, roślin strączkowych I roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Przedmiot pozostałej działalności
  • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych I roślin bulwiastych

  • Uprawa roślin włóknistych

  • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

  • Uprawa pozostałych drzew I krzewów owocowych oraz orzechów

  • Uprawa roślin przyprawowych I aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków I wyrobów farmaceutycznych

  • Działalność usługowa następująca po zbiorach

  • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

  • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem.

Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB H/B 14962 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001