Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 15.06.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 03.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 25.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 09.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 29.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 02.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 12.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 02.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 25.06.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 29.06.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 25.05.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 17.08.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 12.05.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 04.07.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 31.05.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 06.02.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 24.03.2005

  01. 01. 2004 - 31. 12. 2004 r.

 • 23.03.2004

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 02.07.2003

  01. 01. 2002r. -31. 12. 2002r.

 • 24.06.2002

  01. 01. 2001r. -31. 12. 2001r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002r. -31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2001r. -31. 12. 2001r.

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002r. -31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2001r. -31. 12. 2001r.

Wartość udziałów objętych za aport
 • 1 581 530,00 ZŁ