Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

32,8 mln zł

20 mln zł

2007 - 2013

1

3,2 mln zł

1,6 mln zł

Łącznie

2

36 mln zł

21,6 mln zł