Nazwa pełna

MOBILE PHYSICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000839643

NIP

5252822098

REGON

385982507

Adres siedziby

Królewska 2 / 32, 00-065 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 kwietnia 2020 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • ZAŁOŻYCIEL I WSPÓŁPOWIERNIK (CO-TRUSTEE) W THE LAWRENCE J. ELLISON REVOCABLE TRUST (CALIFORNIA TRUST), BĘDĄCYM JEDYNYM UDZIAŁOWCEM W LAWRENCE INVESTMENTS, LLC (CALIFORNIA LLC), BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM (99% UDZIAŁÓW) W TAKO VENTURES, LLC (CALIFORNIA LLC), BĘDĄCEJ JEDNYM UDZIAŁOWCEM W MOBILE PHYSICS LTD., BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM W MOBILE PHYSICS POLAND SP. Z O.O.

  Obywatelstwo

  🇺🇸

  Rezydencja

  🇺🇸

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

10,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020