Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

984,7 mln zł

427,5 mln zł

2007 - 2013

7

630,8 mln zł

342,1 mln zł

Łącznie

11

1,6 mld zł

769,6 mln zł