Nazwa pełna

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000082699

NIP

9581323524

REGON

191920577

Adres siedziby

Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 stycznia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

112,3 mln zł

Kapitał wpłacony

112,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Udział Skarbu Państwa

99,48 %

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Zysk z działalności gospodarczej

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI,POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA MA MOŻLIWOŚĆ WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 41 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2,4 mln zł

2019 r.

37,7 mln zł

2018 r.

382 mln zł

2017 r.

61,5 tys. zł

2014 r.

213 tys. zł

2013 r.

29,9 mln zł

2010 r.

6,4 tys. zł

2009 r.

762,9 zł

2007 r.

4,4 tys. zł

2006 r.

4,3 tys. zł

2005 r.

54 tys. zł

2004 r.

10,1 mln zł

2004
2005
2006
2007
2009
2010
2013
2014
2017
2018
2019
2020
10,1 mln zł 54 tys. zł 4,3 tys. zł 4,4 tys. zł 762,9 zł 6,4 tys. zł 29,9 mln zł 213 tys. zł 61,5 tys. zł 382 mln zł 37,7 mln zł 2,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

984,7 mln zł

427,5 mln zł

2007 - 2013

7

630,8 mln zł

342,1 mln zł

Łącznie

11

1,6 mld zł

769,6 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PORT.GDYNIA.PL

Adres e-mail

INFO@PORT.GDYNIA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14128 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU - XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002