Poprzednio

WEARCO

Nazwa pełna

ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000816066

NIP

6793080390

REGON

122515020

Adres siedziby

Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 listopada 2019 r.

Kapitał zakładowy

949,1 tys. zł

Kapitał docelowy

39,3 tys. zł

Kapitał wpłacony

949,1 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

27,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są: 1) prezes zarządu jednoosobowo; 2) 2(dwaj) członkowie zarządu (w tym wiceprezes zarządu) działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

ANR

Liczba wyemitowanych akcji:

17,8 mln

Wartość rynkowa:

656,7 mln zł

Decyzje UOKiK

3 grudnia 2020 r.

DKK-224/2020

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,9 mln zł

2021 r.

799 tys. zł

2020 r.

2,6 mln zł

2014 r.

1,1 tys. zł

2014
2020
2021
2022
1,1 tys. zł 2,6 mln zł 799 tys. zł 4,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019