Poprzednio

ROVESE

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 30.09.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 30.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 11.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 23.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 27.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 11.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 02.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 03.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • 05.07.2012

  Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • 01.07.2011

  Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • 12.07.2010

  Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • 02.07.2009

  Od dnia 01. 01. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

 • 11.07.2008

  Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • 11.07.2007

  Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.

 • 11.07.2006

  Od dnia 01. 01. 2005 r. Do dnia 31. 12. 2005 r.

 • 22.07.2005

  Od dnia 01. 01. 2004 r. Do dnia 31. 12. 2004 r.

 • 28.06.2004

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 08.07.2003

  Od dnia 01. 01. 2002 r. Do dnia 31. 12. 2002 r.

 • 18.06.2002

  Od dnia 01. 01. 2001 r. Do dnia 31. 12. 2001 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.

 • Od dnia 01. 01. 2005 r. Do dnia 31. 12. 2005 r.

 • Od dnia 01. 01. 2004 r. Do dnia 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • Od dnia 01. 01. 2002 r. Do dnia 31. 12. 2002 r.

 • Od dnia 01. 01. 2001 r. Do dnia 31. 12. 2001 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • Od dnia 01. 01. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

 • Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.

 • Od dnia 01. 01. 2005 r. Do dnia 31. 12. 2005 r.

 • Od dnia 01. 01. 2004 r. Do dnia 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • Od dnia 01. 01. 2002 r. Do dnia 31. 12. 2002 r.

 • Od dnia 01. 01. 2001 r. Do dnia 31. 12. 2001 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • Od dnia 01. 01. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

 • Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.

 • Od dnia 01. 01. 2005 r. Do dnia 31. 12. 2005 r.

 • Od dnia 01. 01. 2004 r. Do dnia 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • Od dnia 01. 01. 2002 r. Do dnia 31. 12. 2002 r.

 • Od dnia 01. 01. 2001 r. Do dnia 31. 12. 2001 r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 30.09.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 30.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 11.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 23.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 27.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 11.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 02.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 03.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 15.07.2013

  Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • 05.07.2012

  Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • 01.07.2011

  Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • 12.07.2010

  Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • 02.07.2009

  Od dnia 01. 01. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

 • 11.07.2008

  Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • 11.07.2007

  Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • Od dnia 01. 01. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

 • Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • Od dnia 01. 01. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

 • Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  56328000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  50000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  10000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  16618290

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  11309733

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  72128020

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  54096010

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  540960106

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE