Nazwa pełna

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000081341

NIP

5640001666

REGON

110011180

Adres siedziby

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

81,1 mln zł

Kapitał docelowy

2,9 mln zł

Kapitał wpłacony

81,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu - łącznie, lub jeden członek zarządu i prokurent - łącznie, lub jeden członek zarządu i ustanowiony przez dwóch członków zarządu pełnomocnik łącznie, w granicach umocowania pełnomocnika. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania.

Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

19 lutego 2021 r.

DKK-48/2021

Kontrola koncentracji

8 grudnia 2006 r.

DOK-150/2006

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,3 mln zł

2021 r.

59,3 mln zł

2020 r.

632,4 tys. zł

2012 r.

7,5 tys. zł

2011 r.

1 mln zł

2009 r.

891,5 tys. zł

2008 r.

24,1 tys. zł

2007 r.

60 tys. zł

2006 r.

61,8 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2011
2012
2020
2021
2022
61,8 tys. zł 60 tys. zł 24,1 tys. zł 891,5 tys. zł 1 mln zł 7,5 tys. zł 632,4 tys. zł 59,3 mln zł 1,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3458 SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001