Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 19.04.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 28.05.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 03.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 26.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 19.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 12.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 10.04.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 10.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 15.04.2013

  Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • 05.04.2012

  Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • 05.04.2011

  Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • 07.04.2010

  Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • 08.04.2009

  Od dnia 01. 01. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

 • 11.04.2008

  Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • 05.04.2007

  Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.

 • 29.03.2006

  Od dnia 01. 01. 2005 r. Do dnia 31. 12. 2005 r.

 • 06.05.2005

  Od dnia 01. 01. 2004 roku - do dnia 31. 12. 2004 roku

 • 07.05.2004

  01. 01. 2003r - 31. 12. 2003r

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • Od dnia 01. 01. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

 • Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.

 • Od dnia 01. 01. 2005 r. Do dnia 31. 12. 2005 r.

 • Od dnia 01. 01. 2004 roku - do dnia 31. 12. 2004 roku

 • 01. 01. 2003r - 31. 12. 2003r

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • Od dnia 01. 01. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

 • Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.

 • Od dnia 01. 01. 2005 r. Do dnia 31. 12. 2005 r.

 • Od dnia 01. 01. 2004 roku - do dnia 31. 12. 2004 roku

 • 01. 01. 2003r - 31. 12. 2003r

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • Od dnia 01. 01. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

 • Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.

 • Od dnia 01. 01. 2005 r. Do dnia 31. 12. 2005 r.

 • Od dnia 01. 01. 2004 roku - do dnia 31. 12. 2004 roku

 • 01. 01. 2003r - 31. 12. 2003r

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 19.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII A

  Liczba akcji w serii

  20000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII B

  Liczba akcji w serii

  15000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII C

  Liczba akcji w serii

  19600

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII D

  Liczba akcji w serii

  20000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII E

  Liczba akcji w serii

  6168

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII F

  Liczba akcji w serii

  725532

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII G

  Liczba akcji w serii

  40000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII H

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII I

  Liczba akcji w serii

  35000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 61 680,00 ZŁ

 • 7 499 604,65 ZŁ