Nazwa pełna

FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000080942

NIP

9590122245

REGON

290670483

Adres siedziby

Fabryczna 24, 25-818 Kielce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 stycznia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

9,3 mln zł

Kapitał wpłacony

9,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu łącznie, albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

863,5 tys. zł

2018 r.

4,5 mln zł

2016 r.

1,6 tys. zł

2015 r.

60,9 tys. zł

2014 r.

32,9 tys. zł

2013 r.

213,4 tys. zł

2012 r.

256,5 tys. zł

2010 r.

19,9 tys. zł

2009 r.

16 tys. zł

2008 r.

628 tys. zł

2007 r.

42,2 tys. zł

2006 r.

1,1 mln zł

2004 r.

14,8 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2020
14,8 tys. zł 1,1 mln zł 42,2 tys. zł 628 tys. zł 16 tys. zł 19,9 tys. zł 256,5 tys. zł 213,4 tys. zł 32,9 tys. zł 60,9 tys. zł 1,6 tys. zł 4,5 mln zł 863,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

12,6 mln zł

4,6 mln zł

2007 - 2013

1

385,2 tys. zł

166,9 tys. zł

Łącznie

3

13 mln zł

4,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2357 SĄD REJONOWY W KIELCACH, SĄD GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002