Nazwa pełna

FUNDACJA TU WIELKOPOLSKA

KRS

0000804075

NIP

7812000904

REGON

384383733

Adres siedziby

Topolowa 17, 62-090 Rokietnica, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

17 września 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019