Nazwa pełna

INSTAR ENERGY LAB SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000803322

NIP

7010638914

REGON

366020312

Adres siedziby

Sienna 86 / 47, 00-815 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 września 2019 r.

Kapitał zakładowy

120,3 tys. zł

Kapitał wpłacony

120,3 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

679,3 tys. zł

2020 r.

2,6 tys. zł

2017 r.

4,6 mln zł

2016 r.

5,9 tys. zł

2016
2017
2020
2021
5,9 tys. zł 4,6 mln zł 2,6 tys. zł 679,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.ISEL.TECH

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019