Nazwa pełna

BVALUE STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000791726

NIP

5252793244

REGON

383699256

Adres siedziby

Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

24 czerwca 2019 r.

Kapitał zakładowy

597,8 tys. zł

Kapitał wpłacony

597,8 tys. zł

Zatrudnienie

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplentariusz - bvalue starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie

Beneficjenci rzeczywiści
  • POSIADANIE STATUSU BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ORAZ BĘDĄC JEJ BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komplementariusze
Inne dane

Adres www

BVALUE.VC

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019