Nazwa pełna

ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA TAKE PROFIT FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000789695

NIP

5272895858

REGON

383586960

Adres siedziby

Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

7 czerwca 2019 r.

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do skłądania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest komplementariusz samodzielnie - take profit fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie ze sposobem reprezentacji spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
 • ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZ KONTROLOWANY PRZEZ BENEFICJENTA MOŻE PODEJMOWAĆ CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA ZGODY KOMANDYTARIUSZY.

  SKUTECZNE PODJĘCIE UCHWAŁY W SPÓŁCE WYMAGA ZGODY KOMPLEMENTARIUSZA KONTROLOWANEGO PRZEZ BENEFICJENTA.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 7 czerwca 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  4.000,00 ZZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  196.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  4.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 28 sierpnia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  2.400.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  300.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  360.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  100.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  140.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  150000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  750.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 28 sierpnia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 28 sierpnia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  600.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  110.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  100.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  90.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  100.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 28 sierpnia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000.00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  900.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  300000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 28 sierpnia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  345.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  30.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  20.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  95.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 28 sierpnia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  450.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  50.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  50.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  150.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 28 sierpnia 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  500.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  500.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 25 października 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  350.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  250.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  100.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 25 marca 2021 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  350.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  50.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  100000

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 9 listopada 2021 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  260.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  60.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 9 listopada 2021 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  250.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  250.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 9 listopada 2021 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  700.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  100000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 31 marca 2022 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  200.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019