Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

SMART INTEGRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781587

NIP

6572944337

REGON

383085301

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Szczecińska 34, 25-345 Kielce, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja elementów elektronicznych

  • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

  • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

  • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

  • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych, a także podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest: - w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu działający samodzielnie, - w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działajacych łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Adres e-mail

MILENA.ZAPALA@SMART.MONITORING.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019