Dane aktualne

Nazwa pełna

SYNTAJ CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lutego 2019 r.

KRS

0000773811

NIP

6772378397

REGON

122992398

Kapitał zakładowy

60.6 tys. zł

Adres siedziby

Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych I szklanych oraz środków czyszczących

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Ruchome placówki gastronomiczne

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

3 aktualne powiązania