Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

92,8 mln zł

22 mln zł

2007 - 2013

1

19,5 mln zł

4,6 mln zł

Łącznie

3

112,3 mln zł

26,6 mln zł