Nazwa pełna

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000075450

NIP

8730006829

REGON

850002268

Adres siedziby

Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

496 mln zł

Kapitał docelowy

240,4 mln zł

Kapitał wpłacony

496 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

33 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Spółka notowana na GPW

Skrót:

ATT

Liczba wyemitowanych akcji:

99,2 mln

Wartość rynkowa:

2,8 mld zł

Decyzje UOKiK

17 stycznia 2020 r.

DKK-26/2020

Kontrola koncentracji

18 listopada 2019 r.

DKK-235/2019

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 68 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

70,9 mln zł

2022 r.

12,4 mln zł

2021 r.

28,7 mln zł

2020 r.

20,9 mln zł

2019 r.

7,9 mln zł

2018 r.

11,4 mln zł

2017 r.

34,8 mln zł

2016 r.

41,3 mln zł

2014 r.

9,2 mln zł

2013 r.

358,4 tys. zł

2012 r.

33,6 tys. zł

2011 r.

1,2 mln zł

2010 r.

3,3 mln zł

2009 r.

1,8 mln zł

2008 r.

20 tys. zł

2006 r.

2 mln zł

2005 r.

209,4 tys. zł

2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
209,4 tys. zł 2 mln zł 20 tys. zł 1,8 mln zł 3,3 mln zł 1,2 mln zł 33,6 tys. zł 358,4 tys. zł 9,2 mln zł 41,3 mln zł 34,8 mln zł 11,4 mln zł 7,9 mln zł 20,9 mln zł 28,7 mln zł 12,4 mln zł 70,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

92,8 mln zł

22 mln zł

2007 - 2013

1

19,5 mln zł

4,6 mln zł

Łącznie

3

112,3 mln zł

26,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 280 SĄD REJONOWY W TARNOWIE - WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001